Gwarancja

GG Motors udziela gwarancji na usługi wykonane w naszym warsztacie.
Gwarancja na naprawy wykonane przy użyciu nowych części obowiązuje przez 12 miesięcy lub 10,000mil.
Gwarancja nie obejmuje części i materiałów eksploatanyjnych
podlegających naturalnemu zużyciu oraz części używanych.